Signeringsrummet är den plats där alla avtal skrivs under av parterna. I signeringsrummet kommer du åt en kopia av originalet för påvisning innan du skriver under och kan även se om övriga parter har eller håller på att skriva under.

Kontrollera innehållet i avtalet

  1. I signeringsrummet: Under originaldokument, klicka Ladda ner dokument

  2. Öppna dokumentet på din enhet

Det öppnade dokumentet är en kopia på det dokument du har möjlighet att skriva under i signeringrummet.

Se vilka som skrivit under

En part till ett avtal har alltid en av tre statusar;

  • Inväntar signering;

  • Signering pågår; och,

  • Signering utförd.

Du kan se dessa uppdateras i realtid intill en parts e-postadress och senare dess namn. Det är en hjälpfullt verktyg för att se om det är någon part som inte signerat än. Är det någon som inte har signerat, men den hittar inte eller har inte fått något mail så kan du se hur det går att lösa här.

Hittade du svaret?