Mina avtal samlar alla dina startade processer från de senaste 90 dagarna.

Mina avtal

Varje process med tillhörande avtal har;

  • en status;

  • ett filnamn;

  • antal parter; och,

  • ett skapelsedatum.


Status

Ett avtal har alltid en av tre statusar;

  • Utkast;

  • Skickat; eller,

  • Signerat

Utkast betyder att en process har startats. Beroende på hur komplett informationen är i processen ges du två till tre alternativ när du klickar på raden. Finns det ett dokument och minst en signerande part får du alternativen: Redigera, Skicka och Ta bort. Finns inget dokument eller signerande part får du alternativen: Redigera och Ta bort.

Skickat betyder att en inbjudan att signera avtalet är skickat till alla parter. Klickar du på raden dyker en länk upp till signeringsrummet. Läs mer om hur signeringsrummet fungerar här.

Signerat betyder att alla parter har skrivit under avtalet och att det skickats ut via e-post. Längst till höger på raden dyker då även en ladda ner ikon upp som låter dig ladda ner ett signerat original dokument.

Filnamn

Filnamnet är det samma som namnet på det dokument du laddat upp för att signeras.

Antal parter

Antal parter motsvarar antal personer du angivit ska signera avtalet.

Skapelsedatum

Skapelsedatum är dagen du startade processen.

Filtrera Mina avtal

Klickar du på filtrera får du alternativen att ändra antal avtal som visas per sida, hur du vill sortera avtalen eller filtrera på status. Du kan även begränsa vilka avtal som visas baserat på datum.

Hittade du svaret?